top of page

Forbud mot å kjøre ned til klubbhuset

Etter vedtak gjort på styremøte, 26.05.21, er det ikke tillatt å kjøre ned til treningsplassen ved klubbhuset i Rombakken:

"Styret foreslår at treningsplassen blir stengt for kjøring ned ved treninger. Det skal ikke parkeres nede ved plassen når banen er ferdig ordnet med kunstgress. Når det trenes skal parkeringen på oversiden av Sildvikveien benyttes. Det kan kjøres ned på treningsplassen når det skal hentes/leveres større ting, eks. Ag-hengeren, utstyr til utstilling etc. Enstemmig vedtatt."
75 visninger

Siste innlegg

Se alle

Narvik Hundeklubb inviterer til medlemsmøte mandag 11. oktober, kl. 18:00 i treningshallen i Håkvik. Vel møtt!

bottom of page