top of page

Info fra Faglig råd

  • Brukshundgruppa mangler leder, og det oppfordres til at noen melder seg eller foreslår noen som kan spørres.

  • Det er fremkommet ønske om å på nytt opprette en blodsporgruppe av flere medlemmer. Det er også noen som er interessert i å være med å bidra til dette. Faglig råd stilte seg positiv til dette, og oppfordrer til at interesserte kan melde sin interesse.

  • Utstillingsleder har trukket seg. Det oppfordres til at interesserte kan melde seg eller foreslå noen som kan spørres.

131 visninger

Siste innlegg

Se alle

Julecup 2023 Rallylydighet

Lover masse gøy og God julestemning Mer info finner du her : Julecup 2023 | Facebook

bottom of page