Støtte til NKK

Styret i Narvik Hundeklubb har vedtatt å donere et beløp på kr 20 000,- til Norsk Kennel Klub, som støtte for den vanskelige situasjonen de er i nå. Senere ble det også vedtatt etter forespørsel fra NKK å gi dem et lån på kr 100 000,- med en nedbetalingsfrist på fem år.


Referater fra styremøtene finner du her.

4 visninger