top of page

Uorganisert trening åpnes, men organisert trening er utsatt

Styret i Narvik Hundeklubb har i dag bestemt at klubbens medlemmer kan starte med trening igjen, under forutsetning av NKKs retningslinjer blir fulgt.


Vi åpner ikke for organisert trening, men medlemmene kan avtale seg imellom for å møtes til trening, både inne og ute. Her er max antall 5 personer. Det er svært viktig at medlemmene leser retningslinjene og følger disse. Ønsker alle lykke til og God påske!


Info/retningslinjer fra NKK:

Klubber og forbund må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter

• Klubber, forbund og regioner som tilrettelegger for aktivitet skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, inkludert eventuelle bestemmelser fra egen kommune, og NKK. Aktiviteten skal tilrettelegges i samsvar med dette.

• Det skal ikke utøves aktivitet med mindre man er helt trygg på at den ikke bidrar til økt smitterisiko og aktiviteten kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes. Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter

• Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.

• Personer som ikke følger de instruksjoner klubber/forbund/regioner gir for utøvelse av aktiviteten. Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:

• Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 2 meters avstand, og det ikke er mer enn 5 personer som deltar i en gruppe.

• Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt. Dette gjelder også fysisk nærkontakt hunder, utover kontakt med egen hund/egne hunder. Vi viser ellers til Veterinærinstituttets veiledning for nærkontakt med dyr (link)

• Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.

• Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret. Herunder er det viktig at klubber, forbund og regioner gjør grundige vurderinger om hvordan dette kan løses og håndheves.

• Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og utstyr før og etter aktiviteten.

• Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.

• Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.

• Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.


Anbefalingene er utarbeidet med utgangspunkt i NIFs anbefalinger som de har laget i samråd med Helsedirektoratet. Anbefalingene er laget med utgangspunkt i regelverket slik det står etter Helsedirektoratets veiledning av 1. april 2020 Det er opp til arrangerende klubb/forbund å vurdere om man kan etterleve anbefalingene for aktiviteter man ønsker startet opp.

54 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Medlemsmøte 11.10.21

Narvik Hundeklubb inviterer til medlemsmøte mandag 11. oktober, kl. 18:00 i treningshallen i Håkvik. Vel møtt!

Comments


bottom of page