Sommerhilsen fra styret

Her kommer litt praktisk informasjon fra styret i Narvik Hundeklubb:


Treningsplassen i Rombaken:

Det er viktig at alle som benytter seg av treningsplassen i Rombaken rydder opp etter seg! Forlat plassen slik du selv ønsker å finne den. :)


Treningstider i Rombaken:

Det er opprettet en egen side for booking av Rombaken, der medlemmer kan booke seg inn når det er ledig tid. I Faglig råd har også gruppene fått oppsatt sine egne treningstider. Treningstidene for Rombaken finner du i bookingkalenderen.
Informasjonsflyt:

Dersom det er noe du ønsker å ta opp, skal det gjøres på følgende måte:

Hvis et medlem har spørsmål/meninger om ting som omhandler klubben, treninger, tider, leie etc. Skal dette tas opp med gruppelederen til den gruppen medlemmet faller inn under, eks. Rally, bruks/LP, AG, utstilling osv. Lederen for gruppa tar dette med til faglig råd, hvor alle gruppeledere er representert og saken behandles.


Evt. kan det sendes e-post til post@narvikhundeklubb.no


Referater:

Husk at alle referatene fra styremøtene og møtene i faglig råd legges ut på nettsiden så snart de er godkjent.

Vi ønsker alle våre medlemmer en god sommer!